دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از نهایی شدن برنامه کلان و نقشه راه صادرات محصولات زیست فناوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی قانعی گفت: برنامه کلان و نقشه راه صادرات محصولات زیست فناوری تهیه شد و در حال نهایی کردن تقسیم کار ملی در حوزه نقشه راه صادرات محصولات هستیم. وی افزود: یکی از اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در حوزه توسعه صادرات حمایت از شرکت هایی بود که در نمایشگاه های بین المللی شرکت می کردند؛ سال گذشته سعی کردیم این حمایت ها را با حضور در نمایشگاه های بین المللی انجام دهیم. به گفته قانعی، گام بعدی ایجاد ارتباط بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در حوزه زیست فناوری بود که در این زمینه نیز اقداماتی داشتیم و از طریق کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی نیز در این زمینه فعالیتهایی داشته ایم. وی تصریح کرد: تعریف اهداف و برنامه های مشترک با دیگر کشورها نیز در این زمینه ضروری است و برای توسعه صادرات محصولات زیست فناوری برنامه ها و موضوعات مشترکی با برخی کشورها داشته ایم.