یک شرکت دانش‌بنیان دانشگاه صنعتی شریف که نماینده رسمی صدور شناسه DOI مجلات علمی در ایران است، امکان صدور این شناسه برای نشریات، مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها را را در کشور فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف فعال در حوزه ساماندهی و ارتقای نشریات علمی، نماینده رسمی موسسهmEDRAو نماینده اروپایی موسسه(International DOI Foundation(IDFبرای صدور شناسهDOIدر ایران است و این امکان را فراهم کرده تا شناسهDOIویژه نشریات، مقالات علمی، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها را به صورت رسمی و با اختصاص پیش شماره ویژه هر ناشر، دانشگاه یا موسسه و انجمن علمی با کمترین هزینه ممکن به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی، انجمن‌ها و نشریات علمی ارائه دهد.

دی او آیDigital Object Identifier) DOI) یک کد اختصاصی است که برای هر مقاله و محتوای الکترونیکی(مقاله، کتاب، و …) و برای شناسایی محتواهای علمی بکار می‌رود. این سیستم یک استاندارد بین‌المللی است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازیISOجهت شناسایی اسناد الکترونیکی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است.

امروزه تمامی ناشرین معتبر بین‌المللی از این شناسه استفاده می‌کنند و لازم است نشریات ایرانی نیز برای استانداردسازی از این شناسه استفاده کنند.

از مزایای شناسه دیجیتال می‌توان به مواردی چون داشتن شناسه دائمی در همه مقالات و جذب استناددهی بیشتر و موثرتر به مقالات، تبدیل منابع به ابرلینک یاHyperlinkو جذبCITEDBYدر منابع، جلوگیری از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منابع مورد استفاده، فراهم آمدن امکان شمارش واقعی تعداد ارجاعات به مقالات، محاسبه واقعیImpact Factorبرای مجلات، ارتقای شاخص واقعی علم سنجی(scientometrics) اشاره کرد.

پیش شمارهDOIشماره اختصاصی ناشر است و متاسفانه در سال‌های جاری برخی شرکت‌ها و موسسات متفرقه پیش شماره خاص خود را به نشریات دانشگاه‌ها ارائه کرده‌اند که ادامه این روند شایسته نیست. از این رو این شرکت دانش‌بنیان دانشگاه شریف این امکان را دارد تا پیش شماره اختصاصی به دانشگاه‌ها و موسسات علمی ارائه دهد.