هاوکینگ بر این باور است که پول باید ابزاری برای رسیدن به اهداف بشر دوستانه باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، استفن هاوکینگ، فیزیکدان برجسته انگلیسی، در جدیدترین مصاحبه خود با روزنامه گاردین گفت: مخالف بسیار ثروتمند شدن افراد هستم. وی به هدف واقعی زندگی و نقش پول در آن اشاره کرد و گفت: پول باید به عنوان یک ابزار تسهیل دهنده در زندگی ما باشد به عبارت دیگر، وسیله ای برای انجام هدف به منظور رسیدن به ایده ها، سلامتی و امنیت نه اینکه صرفا یک هدف باشد. هاوکینگ در ادامه گفت: مردم در حال پرسیدن این سوال هستند که ارزش ثروت محض چیست؟ آیا علم یا تجربه از پول مهم تر هستند؟ آیا دارایی ها می توانند در مسیر دستاوردها قرار بگیرند؟ آیا  می توانیم به طور واقعی مالک چیزی باشیم یا اینکه فقط به طور موقت مسئول چیزی هستیم؟ باید این را بدانیم که ثروت خود را به بهشت یا جهنم نمی توانیم انتقال دهیم. وی بر این باور است که دنیا به سمت ایده او در حال حرکت است. هاوکینگ معتقد است، نسل جدید در حال بازتعریف چیزهایی است که به عنوان یک وسیله ارزشمند محسوب می شوند. فیزیکدان برجسته انگلیسی گفت، تغییرات اقلیمی، تولید غذا، از بین رفتن گونه های مختلف هستی، بیماری های همه گیر و اسیدی شدن آب اقیانوس ها به عنوان تهدیدات دنیا امروز به حساب می آیند. هاوکینگ تصریح کرد: برای مقابله با این چالش ها باید، تصور خود را از ثروت تغییر دهیم و شبیه به کودکان چگونه سهیم کردن دیگران را یاد بگیریم. برای رسیدن به این آرمان، هاوکینگ معتقد است که یکسری اقدامات سیاسی باید در سراسر جهان انجام گیرد و ایده منزوی کردن باید جای خود را به کمک ایثارگرانه بدهد. هاوکینگ در پایان گفت، منزوی کردن کشورها منجر به نابودی بشریت می شود.