کتابخانه نانوبادی با تنوع بالا از قطعات «Vnar» آنتی بادی‌های زنجیره سنگین IgNAR با استفاده از آنتی ژن‌های سرطان پروستات و کلون توسط محققان کشور و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد ملی علم ایران) ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تولید آنتی بادی‌های نوترکیب دارای کاربردهای فراوانی در زمینه‌های تشخیصی و درمانی است  به عنوان مثال در سرطان پروستات که بین مردان شیوع دارد استفاده از آنتی بادی در درمان‌های انتخابی سرطان بسیار مورد توجه بوده البته مهمترین فاکتور در درمان یا تشخیص، یافتن آنتی ژن‌های اختصاصی سرطان است. همچنین تحقیقات نشان داده ماهی‌های غضروفی علاوه بر آنتی بادی‌های معمول قابلیت تولید آنتی بادی‌های زنجیره سنگین (IgNAR) را دارند که به دلیل نبود زنجیره سبک، قسمت متغییر چنین آنتی بادی‌هایی دارای وزن مولکولی بسیار کمتری از آنتی بادی‌های معمول است. قطعات حاصل ار انتهای آمین چنین آنتی بادی‌هایی Vnar نام داشته و تنها ۱۲ تا ۱۴ کیلو دالتون وزن داشته و برخلاف آنتی بادی‌های نوترکیب حاصل از آنتی بادی های معمول (SCAb) دارای حلالیت بالایی هستند و دچار تجمع نمی‌شوند. آنتی بادی‌های Vnar دارای منطقه CDR3 با طول بیشتری نسبت به آنتی بادی‌های معمول بوده بنابراین قادر به شناسایی اپی توپ‌های نامعمول و پنهان هستند. چنین آنتی بادی‌هایی به دلیل حلالیت بالا و وزن مولکولی پایین قابلیت نفوذ به بافت‌ها و شناسایی آنتی ژن‌های پنهان را دارند. آنتی بادی‌های Vnar به دلیل تک زنجیره ای بودن توانایی تولید بالایی در میکروارگانیزم‌ها و قابلیت استفاده در سیستم‌هایی نظیر نمایش فاژی، مخمری و ریبوزومی را دارند. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع پروژه‌ای با عنوان ساخت کتابخانه نانوبادی با تنوع بالا از قطعات Vnar آنتی بادی های زنجیره سنگین IgNAR بااستفاده از آنتی ژن های سرطان پروستات و کلون با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) با هدف تهیه کتابخانه cDNA از آنتی بادی‌های Vnar توسط سیستم نمایش فازی به انجام رسید. با استفاده از سیستم نمایش فازی می توان آنتی بادی Vnar را تهیه کرد. بدین منظور ابتدا در این پژوهش از کوسه ماهی گونه Squalus acanthias خون گیری به عمل آمده  و پس از تخلیص لنفوسیت ها، استخراج RNA از آن‌ها انجام و پس از تهیه cDNA قطعات Vnar توسط پرایمر های اختصاصی تکثیر و قطعات بدست آمده به همراه وکتور فاژمیدی pHEN4 توسط آنزیم های اندونوکلئاز NotI و SfiI هضم شده و سپس توسط آنزیم T4 لیگاز به یکدیگر متصل می‌شود.  وکتور فاژمیدی نوترکیب حاصل توسط الکتروپوریشن به باکتری E. coli XL1 Blue منتقل شده و هنگامی که جذب نوری آن در طول موج ۶۰۰ نانومتر به ۶/۰ رسید قطعات فاژمیدی کد کننده آنتی بادی Vnar توسط فاژهای کمکی M13K07 رها شده و تخلیص می شوند. در نهایت آنتی بادی‌های دارای بیشترین تمایل توسط چندین مرحله طلاشویی جداشده و جهت مطالعات in vivo و in vitro بررسی می شوند.