آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی از این به بعد می تواند خدمات دستگاه دیلاتومتری(Dil ۱۰۱ - HT) را به محققان ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری موج، از کاربردهای دستگاه دیلاتومتری Dil ۱۰۱ - HT می توان به اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی یک قطعه سرامیکی و فلزی و نیز بررسی رفتار حرارتی ماده خام، زینترینگ، تغییرات فازی، تغییرات حجمی، دمای انتقال به شیشه و دمای نرم شوندگی(در مورد نمونه های شیشه و لعاب) اشاره کرد.

المنت کوره دستگاه دیلاتومتری(Dil ۱۰۱ - HT) از جنس سیلیکون کارباید بوده و بیشترین دمای کارکرد آن ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد است. نمونه باید به شکل استوانه یا مکعب مستطیل به طول ۳۰-۲۰ میلیمتر و قطر ۵-۱ میلیمتر تهیه شود. آنالیز تحت اتمسفر هوا یا آرگون انجام می شود.

دیلاتومتری، تکنیکی برای اندازه گیری تغییرات ابعادی نمونه به عنوان تابعی از دما است، در حالی که دمای نمونه طی یک فرایند کنترل شده افزایش می یابد. این تکنیک در بسیاری از استانداردهای بین المللی به صورت کامل و دقیق تشریح شده است.