محققین اروپایی لباس هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به تشخیص آلودگی محیط است.

به گزارش خبرگزاری موج،این پیراهن های هوشمند می تواند آلایندگی های خطرناک در هوا را تشخیص دهند. پیراهن های هوشمند از  Aerochromics تولید شده اند و قادر به شناسایی مونوکسید کربن، ذرات آلاینده و مواد رادیواکتیو هستند. در واقع زمانیکه این لباس هوشمند میزان خطرناکی از آلایندهای موجود در هوا را تشخیص می دهد، رنگ آن تغییر می کند و با نشان دادن الگوی هندسی پررنگ به کاربر خود هشدار می دهد. در این لباس های هوشمند دو حسگر در قسمت جلو و عقب پیراهن تعبیه شده که در زمان تشخیص آلودگی، پدهای حرارتی آن فعال شده و خال های سفید رنگ روی لباس را به رنگ مشکی تغییر می دهد. قیمت لباس هوشمند در حدود ۵۰۰ دلار است و از آن می توان در مناطق مشکوک به آلودگی برای مصون ماندن از آلاینده ها استفاده کرد.