وزارت بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات «سلامت در حوادثو بلایا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موافقت اصولی بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری موج،دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، این موافقت را طی نامه ای از طرف وزیر بهداشت به دکتر حمیدرضا خرم خورشید رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام کرد. در این نامه، آمده است: به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات «سلامت در حوادث و بلایا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، موافقت اصولی بعمل آمد.