چهارمین دوره مهارت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشکده علوم تولید مثل در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، چهارمین دوره مهارت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد با همکاری پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد، پارک علم و فناوری یزد و شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،‌ از ۷ تا ۲۷ مردادماه امسال در یزد برگزار می‌شود. راه‌اندازی کارگاه‌های تئوری و عملی در زمینه‌های سلول‌های بنیادی، ژنتیک بالینی، ژنتیک مولکولی، سیتوژنتیک، روش‌های تشخیصی درمانی ناباروری و مقاله‌نویسی، از جمله برنامه‌های در دستور کار این دوره مهارتی است. شرکت در کارگاه‌های مربوط به سلول‌های بنیادی برای تمام مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، پزشکان و متخصصین ژنتیک که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی فعالیت می‌کنند، موثر و مفید است. در پایان این دوره، گواهی کارگاه‌ها به زبان انگلیسی از سوی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صادر می‌شود.