محققان دانشگاه بلژیک دستگاهی را تولید کرده اند که با انرژی خورشیدی کار می کند و می تواند ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری موج، به گفته محققان بلژیکی با این دستگاه منحصر به فرد می توان ادرار را تصفیه و آن را به آب آشامیدنی تغییر داد.
این دستگاه با تقطیر ادرار، ۹۵ درصد از آمونیاک موجود در آن را بر طرف می کند و سپس ادرار را در مخزن بزرگی که توسط انرژی خورشیدی کار می کند، حرارات می دهد. بعداز این مرحله، ادرار حرارت دیده از میان غشایی عبور داده می شود تا آب آن را به همراه دیگر مواد مغذی موجود در ادرار از قبیل نیتروژن و پتاسیم جدا کند ضمن اینکه بخشی از آن هم برای تولید کود استفاده می شود. هدف فعلی از ساخت این دستگاه، نصب آن در هواپیماها و میادین ورزشی است.