دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان دانشکده پیشگام گردشگری در ایران اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری مدیریت گردشگری را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، رساله دکتری با عنوان ارائه مدل رقابت پذیری پایدار مقصد گردشگری، نتیجه تلاش‌های خانم زهرا نادعلی پور، دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ با راهنمایی دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو و مشاوره اساتید دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر مهدی پورطاهری در روز یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۴ در محل سالن شهدای جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد.