با کشف سیاره ای که ۳ ستاره دارد حالا این پرسش مطرح می شود که اصولا یک سیاره تا چند ستاره می تواند داشته باشد؟

به گزارش خبرگزاری موج، چندی پیش سیاره ای کشف شد که به جای یک ستاره، ۳ ستاره دارد. این کشف مهم موجی از هیجان را در میان علاقه مندان به نجوم به راه انداخت، اما باید گفت چنین کشفی نمی تواند رکوردشکنی در نظر گرفته شود.

واقعیت این است که سیارات فراخورشیدی دیگری هم وجود دارند که در یک سیستم ۳ ستاره ای قرار گرفته اند. همچنین ناگفته پیداست که انبوهی از سیارت هم وجود دارند که به دو ستاره تعلق دارند.

کشف سیارهHD ۱۳۱۳۹۹Abدانشمندان را به این باور رسانده است که چنین دنیاهایی می توانند در وضعیتی قرار گیرند که به سمت ستاره هایی که در اطرافشان قرار دارند کشیده شوند.

توماس بتی از اخترشناسان دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: مهم این نیست که یک سیاره چند ستاره در اطرافش دارد، مهم این است که تعادلی میان کشش جاذبه ای آنها وجود داشته باشد.

وی ادامه می دهد: وقتی قرار باشد درباره سیاراتی صحبت کنیم که چند ستاره در اطرافشان دارند مهمترین چالش، قرار گرفتن سیارات در وضعیت مداری پایدار است. این فرآیند دقیقا مانند نگه داشتن چیزهای بر روی طناب است.

اخترشناسان به سیارهHD ۱۳۱۳۹۹Abاشاره کرده و می گویند که این سیاره به واسطه موقعیت مکانی که در آن واقع شده توانسته دربرابر چنین کشش هایی مقاومت کند.

این سیاره در فاصله ۸۰ واحد اخترشناسی(AU) از ستاره اصلی اش به دور آن می چرخد. در عین حال در فاصله ۳۰۰ واحد اخترشناسی از دو ستاره دیگرش به دور آنها می چرخد. هر واحد اخترشناسی معادل یک فاصله میان خورشید تا زمین است یعنی ۱۵۰ میلیون کیلومتر.

موقعیت مکانی مناسب سیاره دیگری که سه ستاره دارد موجب شده تا آن سیاره نیز در وضعیت پایداری قرار داشته باشد.

این سیاره کهKELT - ۴Abنام دارد آنقدر به ستاره اصلی اش نزدیک است که هر سال آن معادل سه روز زمینی است. اما فاصله مداری آن تا دو ستاره دیگرش ۳۳۰ واحد اخترشناسی است که این معادل ۸ برابر فاصله پلوتو در لبه منظومه شمسی با خورشید است.