دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی گفت: در حال حاضر شاهد علاقه مندی کره جنوبی به مشارکت با مراکز فناور و صنعتی دریایی ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد سعید سیف، در دومین نشست مشترک همکاری های ایران و کره جنوبی با اشاره به اینکه اولین نشست مشترک با متخصصین دریایی کره جنوبی در اردیبهشت ماه سال جاری با عنوان همکاریهای مشترک ایران و کره جنوبی در دوران پسا تحریم برگزار شد، گفت: در این نشست مشترک، راهکارهای توسعه و اجرایی سازی همکاری های مشترک در حوزه دریا را مورد بررسی می دهیم. دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی با ارائه خلاصه ای از وضعیت توسعه فناوری و صنایع دریایی کشور گفت: بنا داریم همکاری‌های فناورانه بین دو کشور را توسعه دهیم که در این راستا تفاهم نامه هایی منعقد کرده ایم. اولین نشست مشترک با متخصصین دریایی کره جنوبی در اردیبهشت ماه سال جاری در تهران با عنوان همکاری های مشترک ایران و کره جنوبی در دوران پسا تحریم برگزار شد و جمعی از متخصصان دریایی ایران با متخصصان کره ای وارد مذاکره شدند.