حجت الاسلام و المسلمین شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: به منظور همراهی و هم افزایی علمی میان نخبگان جامعه اسلامی و در راستای تحقق اهداف نظام و جامعه اسلامی بسته تعامل علمی حوزه و دانشگاه تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، راهکارهای اجرایی تعامل علمی حوزه و دانشگاه در در کمیسیون علمی-تربیتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین شاطری دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها طی سخنانی اظهار داشت: به منظور همراهی و هم افزایی علمی میان نخبگان جامعه اسلامی و در راستای تحقق اهداف نظام و جامعه اسلامی بسته تعامل علمی حوزه و دانشگاه تدوین شده است. وی افزود: مسائلی همچون نقشه راه تعامل علمی حوزه و دانشگاه، نظام اجرایی، اولویت‌‏های موضوعی و برنامه­‌ای آن از مواردی بوده که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه جلسه و پس از سخنان دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، اعضای کمیسیون ضمن تاکید بر ضرورت تعامل علمی حوزه و دانشگاه، مواردی مانند توجه به تجربیات موجود در تعامل حوزه و دانشگاه، دقت در انتخاب الگوی همکاری، مساله محور بودن همکاری‌ها و معطوف بودن این فعالیت‌ها به سمت حل مشکلات جامعه و نظام اسلامی، استفاده از ظرفیت نهادها و ساختارهای موجود و ضرورت تدوین طرح معیار برای همکاری‌های علمی را نیز مورد تاکید قرار دادند.