قشر مخ در انسان و دیگر پستانداران مسوول ادراک، حرکت و عملکردهای ذهنی است. درک سازمان شبکه‌های عصبی در این قشر می‌تواند اطلاعات خوبی در خصوص محاسباتی که در این بخش به انجام می‌رسد در اختیار ما قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، مطالعه‌ای که به تازگی در نشریه پلوس بیولوژی (PLOS Biology) به چاپ رسیده نشان می‌دهد که ساختار شبکه قشری در نخستی‌ها که مغز بزرگی دارند و جونده‌ها که دارای مغز کوچکی هستند به وسیله قوانین مشابهی سازمان‌بندی می‌شود. فاصله بین ارتباطات نورونی در مغز نخستی‌ها بیشتر است و در نتیجه این ارتباطات شکننده‌تر و ضعیف‌تر هستند. به همین دلیل مغزهای بزرگتر بیشتر مستعد بیماری‌های روانی همچون شیزوفرنی و آلزایمر هستند. در این مطالعه محققانی از دانشگاه نوتردام و دانشگاه لیون فرانسه با همکاری برخی محققان از کشور روسیه به مطالعه ارتباطات مغز پرداختند و نشان دادند که ساختار شبکه قشری مغز توسط قانون فاصله نمایی (EDR) کنترل می‌شود. این قانون نشان می‌دهد که رابطه معکوسی بین فاصله و میزان ارتباطات وجود دارد. بررسی نواحی مختلف قشر مخ نشان داد که هرچه دو ناحیه مغزی به هم نزدیکتر باشند ارتباطات بیشتری بین آن دو وجود دارد. در این مطالعه محققان خصوصیات شبکه‌های قشری مغز میمون و موش را با هم مقایسه کرده و با استفاده از اطلاعات حاصل از ردیابی دقیق به اندازه‌گیری ارتباط بین نواحی کارکردی مغز پرداختند. سپس این اطلاعات را آنالیز کردند. به رغم این که این دو گونه از نظر اندازه قشر مغز تفاوت‌های اساسی با هم دارند و با وجود دیگر تفاوت‌های آشکار در سازمان‌بندی قشر مخ، محققان دریافتند که ویژگی‌های اصلی تمام شبکه‌های مغزی از قانون EDR پیروی می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچه فاصله بیشتر باشد ارتباطات عصبی بین نورون‌ها ضعیف تر می‌شود. مغز انسان پنج برابر بزرگتر از مغز گونه میمونی است که در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت، در نتیجه ارتباطات نورونی در مغز انسان به مراتب ضعیف‌تر است. این امر می‌تواند توضیح دهد که چرا انسان‌ها بیشتر در معرض اختلالات ذهنی ناشی از ضعف ارتباطات نورونی همچون شیزوفرنی و آلزایمر قراردارند.