دانشمندان عصب شناس بریتانیایی، پس از ۲۵ سال مطالعه اعلام کردند که موفق به شناسایی نوع جدیدی از سلول های مخروطی که مسوول تشخیص رنگ هستند در چشمان یک زن شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، این یافته بدین معنی است که این خانم می تواند ۹۹ میلیون رنگ را بیش از سایرین تشخیص بدهد. دانشمندان بر این باورند که او دارای بینایی فوق العاده ای است که او را در گروه Tetrachromat ها قرار می دهد. اکثریت افراد Trichromat هستند، بدین معنی که دارای سه نوع سلول مخروطی تشخیص رنگ در چشمان خود هستند. هر سلول مخروطی می تواند حدود صد رنگ را تشخیص دهد. با در نظر گرفتن تمامی انواع ترکیب این سه سلول، هر انسان می تواند حدود یک میلیون رنگ را تشخیص دهد. افرادی که دارای کوررنگی هستند، غالبا از دو نوع سلول مخروطی بهره می برند که در نتیجه فقط قادرند ۱۰ هزار رنگ را شناسایی کنند. همچنین اکثر پستانداران شامل سگ ها و میمون ها جزو گروهی قرار می گیرند که دو نوع سلول مخروطی دارند، یعنی Dichromat ها. اما پزشکی در انگلستان زندگی می کند که از چهار نوع سلول مخروطی برخوردار است که تعداد رنگ های تشخیصی توسط این فرد را به حدود ۱۰۰ میلیون افزایش می دهد. او قادر به درک رنگ هایی است که بسیاری از ما حتی ایده ای از آنها هم نداریم. اما علت برخورداری این خانم از ۴ نوع سلول مخروطی چیست؟ ایده Tetrachromat نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و در طی تحقیقاتی بر روی افرادی که دچار کور رنگی هستند مطرح شد. در این تحقیقات مشخص شد مردان کور رنگ دارای دو سلول مخروطی سالم و فعال و یک سلول مخروطی معیوب هستند که حساسیت کمتری به یکی از رنگ های قرمز یا سبز دارد. اما مادران و دختران این مردها داری یک سلول مخروطی معیوب و سه سلول مخروطی سالم هستند. این یافته بدین معنی بود که این زنان دارای چهار نوع سلول مخروطی بودند که البته فقط سه نوع آن فعالیتی طبیعی داشتند. علیرغم اهمیت این یافته، تا اواخر دهه ۱۹۸۰ هیچکس توجه زیادی به آن نکرد. آن زمان نتیجه گرفته شد اگر مردان کوررنگ ویژگی بهره مندی از چهار سلول مخروطی را به دختران خود منتقل می کنند، باید حدود ۱۲ درصد از جمعیت زن کره زمین جزو Tetrachromat ها باشند. بعد در سال ۲۰۰۷ گابریل جردن، عصب شناس دانشگاه نیوکاسل، آزمایشی را بر روی ۲۵ زن که دارای چهار نوع سلول مخروطی بودند انجام داد. او آنها را در اتاقی تاریک قرار داد و دایره های رنگی از نور را در مقابل چشمان آنها نمایش داد. برای فردی که سه سلول مخروطی داشته باشد این دایره ها مشابه دیده می شوند. اما یکی از این ۲۵ زن توانست تفاوت رنگ دایره ها را تشخیص دهد. این یافته شگفت انگیز به معنی بهره مندی این زن از ۴ نوع سلول مخروطی سالم و فعال بود. حالا دانشمندان از وجود تتراکرومات ها اطمینان دارند. اما اینکه چطور شخصی می تواند از ۴ نوع سلول مخروطی فعال برخوردار باشد مشخص نیست. بعضی اعتقاد دارند که این اشخاص می توانند با تمرین هر۴ سلول خود را فعال کنند. آنها می گویند که اکثر تولیدات برای افراد تری کرومات رنگ آمیزی می شوند و به همین دلیل دنیا به این ترتیب رشد کرده است. یعنی تعداد رنگ های مصرفی ما آنقدر محدودند که سلول چهارم فرصتی برای فعالیت پیدا نمی کند. این تحقیق هنوز نیاز به شواهد و مدارک بیشتری دارد، ولی می تواند نشاندهنده این باشد که چقدر دنیا از آنچه ما می بینیم زیباتر است.