محققان می گویند شیر نوعی سوسک این قابلیت را دارد که به عنوان ماده مغذی مردم جهان در آینده به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری موج، تیمی از دانشمندان پروژه ای را آغاز کرده اند که طی آن نوعی کریستال پروتئینی موجود در سیستم روده سوسک های حمام توالی سازی می شود. اما هدف از این پروژه چیست؟

تحقیقات نشان می دهد شیر نوعی سوسک حمام تا چهار برابر مغذی تر از شیر گاو است و به همین دلیل دانشمندان تصور می کنند که می توان از آن به عنوان منبع غذایی نسل آینده استفاده کرد.

اگرچه اکثر انواع سوسک های حمام شیری از خود تولید نمی کنند اما گونه ای موسوم بهDiploptera punctuateوجود دارد که به دلیل آنکه تنها گونه زنده زا در میان سوسک های حمام محسوب می شود از سایر انواع سوسک ها متمایز است. تحقیقات نشان داده که این سوسک نوعی شیر حاوی کریستال های پروتئینی برای تغذیه بچه سوسک هایش تولید می کند.

این واقعیت که یک حشره بتواند شیر تولید کند برای دانشمندان حیرت انگیز است اما نکته مهمتر این است که هر یک از کریستال های پروتئینی شیر این سوسک بیش از سه برابر کریستال های شیر بوفالو انرژی زاست.

دانشمندان با علم به این موضوع که امکان شیردوشی از سوسک ها منطقی به نظر نمی رسد بر آن شدند تا ژن های مسوول تولید کریستال های پروتئین شیر این نوع سوسک را توالی سازی کنند تا امکان تولید آن در محیط آزمایشگاهی را مورد بررسی قرار دهند.

یکی از دانشمندانی که در این پروژه حضور داشته می گوید: کریستال های موجود در شیر سوسک غذایی کامل محسوب می شود که حاوی پروتئین، چربی و قند است. اگر به توالی سازی آنها با دقت نگاه کنید متوجه اسید آمینه های حیاتی می شوید.