محققین آمریکایی رباتی طراحی کرده اند که قادر به یاد گرفتن آداب اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری  موج، محققین دانشگاه «استنفورد» آمریکا رباتی با نام «جک رابوت» ساخته اند که در حال یادگرفتن چگونگی تعامل با افراد و عابرین پیاده است.
داخل «جک رابوت» الگوریتمی طراحی شده که ربات را قادر به شناسایی و تشخیص اجسام و همچنین عابرین پیاده می کند تا از برخورد با آنها جلوگیری شود. قرار است با گشت زدن این ربات در خیابان ها، الگوریتم آن چگونگی آداب اجتماعی با انسان ها را فرا گیرد و در هتل ها، مراکز خرید و سایر جاهایی که مراجعه کننده دارد مورد استفاده قرار بگیرد.