محمدصادق ذبیحی، با تاکید بر این که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای ایجاد زیرساختار میکروالکترونیک در کشور نیاز داریم، گفت: البته اگر بخواهیم استقلال صنعتی در بخش میکروالکترنیک داشته باشیم، هرینه‌بر بودن آن توجیه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که از مخابرات نوری که در عرصه ارتباطات استفاده می‌شود تا آنچه که مربوط به فناوری‌های دیگر از جمله لیزر می‌شود، از فناوری‌های فتونیک محسوب می‌شوند، اظهار کرد: وسعت و گستردگی حوزه فتونیک بیشتر از لیزر است؛ چراکه فتونیک در عرصه‌هایی وارد می‌شود که شاید لیزر حضور مشخص نداشته باشد. گرچه یکی از ابزارهای اصلی آن فتونیک لیزر است.

ذبیحی درعین حال با تاکید بر این که لیزر و فتونیک از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، اظهار کرد: یکی از ابزارهای اصلی فتونیک لیزر است و در اغلب کارهایی که برای فتونیک انجام می‌شود، نمی‌توانیم لیزر را جدا کنیم و یا نقش لیزر را در نظر نگیریم. وقتی که از توسعه فناوری لیزر حمایت می‌کنیم در واقع از فناوری‌های پیشرفته فتونیک حمایت کرده‌ایم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی با اشاره به این که شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه فعالیت ندارند، گفت: در زمینه ساختارهای میکرونی به دلیل اینکه ساختارهایش در کشور کم و بسیار محدود است، تاکنون در این زمینه شرکت دانش‌بنیانی را نتوانسته‌ایم شناسایی کنیم. با این حال توسعه این فناوری یکی از ضرورت‌های کشور است که باید با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آن را ایجاد کنیم.

وی علت نبود شرکت دانش‌بنیان در حوزه ساختارهای میکرونی را هزینه‌بر بودن زیر ساخت‌های آن عنوان کرد و ادامه داد: تحقیقات در این زمینه هزینه‌بر بوده و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای ایجاد زیرساخت‌های آن مورد نیاز است که اگر بخواهیم استقلال صنعتی در بخش میکروالکترنیک داشته باشیم، هرینه‌بر بودن آن توجیه دارد.

وی در خصوص جایگاه فتونیک ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان خاطرنشان کرد: در زمینه فتونیک، حوزه‌های مختلفی را باید در نظر گرفت. برای مثال در پزشکی گرچه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم، اما شاید به روز نباشیم. در این بخش که به آن بیوفتونیک گفته می‌شود، ممکن است فاصله ما با جهان زیاد باشد. اما در زمینه بکارگیری ارتباطات نوری که نوع فتونیک ارتباطات در انتقال داده‌ها است، با وجودی که از نظر صنعتی نزدیک نیستیم، از نظر کاربردی بسیار از آن بهره می‌بریم.

ذبیحی با تاکید بر این که در زمینه استفاده از لیزر در بخش‌های صنعتی گام‌هایی را برداشته‌ایم، افزود: صنعت موجود در کشور تا حدودی با کاربردهای لیزر و فتونیک آشنا است و می‌توان گفت حرکت‌هایی که شروع شده، امیدوارکننده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه در ستاد، یادآور شد: ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی در اوایل امسال کار خود را شروع کرده است. این ستاد باید در ابتدا ارکان خود را ساماندهی کند و مهمترین رکن هم شورای ستاد است که متشکل از اعضای حقوقی و تعدادی عضو حقیقی می‌شود.

به گفته وی، نامه اعضای حقوقی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارگان‌های مربوط ارسال شده است.

ذبیحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر روی چارت و برنامه ستاد کار می‌کنیم و در حال تنظیم برنامه و بودجه برای فعالیت‌های کوتاه مدت و بلند مدت هستیم. علاوه بر آن مذاکراتی برای تنظیم سند اجرایی ستاد در زمینه لیزر و فتونیک با شرکت‌های تخصصی در این باره آغاز شده و فعالیت‌های مقدماتی در جریان است.