رگولاتوری با صدور دو پروانه جدید خدمات ارتباطی ثابت، مجموع پروانه‌های Servco و FCP صادره را به ۲۹ مورد رساند.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه جدید در حوزه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت و خدمات آن را به ۲۹ مورد رساند.

ساختار و قالب پروانه های جدید ارتباطات ثابت(FCP) و خدمات ارتباطی(Servco) دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانه‌های سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN، PAP، ISDP و ISP شکل گرفت. پروانه‌های Servco با هدف افزایش رقابت و کیفیت در حوزه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اعطاء شده و در قالب آن، دارندگان پروانه می توانند خدمات ارتباطی، انتقال داده و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده را به مشترکان ارائه کنند. دارنده پروانه Servco مجاز به ایجاد شبکه‌های دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیست و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند. شرکت‌های ‌تعاونی شبکه گستر درنا و پژواک ارتباط نواندیش موفق به اخذ پروانه Servco از رگولاتور ارتباطی شدند.