سال گذشته در همین زمان ناسا اقدام به انتشار اولین تصویر ضبط شده از زمین توسط دوربین EPIC ماهواره هواشناسی DSCOVR کرد. از آن زمان تا کنون این ماهواره و این دوربین اقدام به ثبت یکسال کامل کره زمین و از فاصله ۱ میلیون مایلی با کره خاکی ما کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، اکنون ناسا با تلفیق بیش از ۳ هزار تصویر ثبت شده توسط این ماهواره از زمین در قالب یک ویدئو نمای یک سال کامل را به ما نشان میدهد.

دوربینEPICدر دو ساعت حداقل یک بار از زمین عکاسی میکند و حتی با وجود این عکاسی گاه و بیگاه از زمین، داده های آن به خوبی وضعیت ابرها در جو زمین و الگوهای آب و هوایی بزرگ در سراسر جهان را به خوبی نشان میدهد. هر کدام از این تصاویر در ده طول موج متفاوت ثبت شده اند و سپس طول موج های آبی، قرمز و سبز با یکدیگر تلفیق شده تا یک تصویر کاملا رنگی و عادی به وجود آید.

در طول یک سالEPICشاهد وقایع خارق العاده و جالب توجهی است. مانند عبور ماه از روبروی زمین و افتادن سایه ماه بر روی زمین:

ماهوارهDSCOVRبه دلیل موقعیت خاص خود در بین زمین و خورشید در طول یک سال یک یا دو بار شاهد عبور ماه از برابر خود میباشد. البته با توجه به این که این ماهواره همواره در نقطه خاص خود قرار دارد سوال این است که چرا همیشه شاهد عبور ماه نیست؟

دلیل این امر آن است که دوربینEPICزاویه دید محدودی دارد و از آنجایی که ماه در گردش خود به دور زمین یک نوسان ۵ درجه ای دارد همیشه در زاویه دیدEPICقرار نمیگیرد.

اولین عبور ماه از برابر دید این دروبین در ۱۶ جولای سال ۲۰۱۵ ثبت شد و دومین مورد آن نیز در ۴ جولای سال جاری.

علاوه بر رصد عبور ماه از برابر زمینEPICموفق شده است سه طوفان بزرگ در اقیانوس آرام، آتش سوزی جنگل های جنوب شرق آسیا، و نماهایی از قطب شمال و جنوب را نیز به ثبت برساند. دلیل مشاهده همزمان قطب شمال و جنوب در یکسال توسطEPICنوسان گردش زمین به دو ر محور خود است که فصول سال ناشی از آن است.