کارت های اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان شهریور ماه سال جاری معتبر است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا بیدخام - سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران - گفت: کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی که در سالهای ۹۲ الی ۹۴ توزیع شده است، تا پایان شهریورماه سال ۹۵ اعتبار خواهد داشت.

وی با بیان این مطلب که تمامی کارت های ۲۰ هزار ریالی توزیع شده در سالهای ۱۳۹۲ و قبل از آن مسدود و غیرفعال است گفت: از مهرماه امسال کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی مسدود می شود و دیگر امکان استفاده از آنها در شبکه تلفنهای همگانی وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه شهروندان می بایست با رعایت مسائل امنیتی به مدت زمان انقضاء استفاده از کارت تلفن توجه نمایند گفت: کارت های اعتباری به مبلغ ۵۰ هزار ریالی که پیش از این در اختیار شهروندان قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار است.