فیسبوک به خاطر اشتباه بزرگی که در خصوص بنر روز استقلال فیلیپین رخ داده است و به اشتباه پرچم این کشور را به گونه ای ترسیم کرده که گویا در جنگ است، عذر خواهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، روز گذشته موضوعی که توجه بسیاری از کاربران فیسبوک به ویژه فیلیپینی ها را به خود جلب کرده است، گاف بزرگی است که اخیرا این شبکه اجتماعی در سالروز استقلال این کشور داده است! این شبکه اجتماعی به مناسبت سالروز استقلال فیلیپین بنری را به قصد به اشتراک گذاری طراحی کرده است که متاسفانه نشان میدهد فیلیپین در حال جنگ است.

بر اساس گزارشی که «فیلیپین استار» منتشر کرده است بنر گرافیکی طراحی شده توسط فیسبوک دربردارنده پرچم فیلیپین است در حالی که رنگ های پرچم به عکس تصویر شده است. قرمز در بالا و آبی در پایین.

بر اساس قانون فیلیپین این حالت در پرچم این کشور – رنگ قرمز در بالا و رنگ آبی در پایین – تنها در زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که این کشور در حال جنگ باشد و در زمان صلح رنگ آبی در پرچم باید بالای رنگ قرمز قرار بگیرد.

کاربران فیلیپینی البته به سرعت متوجه این گاف فیسبوک شدند و سرتاسر این شبکه اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی توییتر را با اخبار این موضوع پر کردند.

فیسبوک نیز به سرعت متوجه اشتباه خود شد و با انتشار متنی از مردم فیلیپین عذرخواهی کرد. این بیانیه که در اختیار فیلیپین استار قرار گرفته است میگوید: این موضوع ناخواسته و غیر عمدی بوده است و ما بابت آن عذرخواهی میکنیم. ما عمیقا به جامعه فیلیپین اهمیت میدهیم و در تلاش برای ارتباط بهتر مردم در سالروز استقلال این کشور، این اشتباه به شکل غیر عمدی رخ داده است.