مطالعات جدید نشان می دهد سیگار تمام افراد به ویژه زنان را در مقابل نوعی خونریزی مغزی به نام خونریزی زیر عنکبوتیه آسیب پذیرتر می کند.

به گزارش خبرگزاری موج،از مدیکال ساینس، مطالعات نشان می دهد افراد سیگاری، به ویژه زنانی که سیگار می کشند، در معرض نوعی خونریزی مغزی به نام خونریزی زیر عنکبوتیه(subarachnoid hemorrhage) قرار دارند. خونریزی زیر عنکبوتیه ، خونریزی ناگهانی در ناحیه بین دو غشای پوشاننده مغزاست که به طور طبیعی با مایع مغزی ـ نخاعی پر می شود. این خونریزی نوعی سکته مغزی به شمار می آید و عواقب جدی از جمله فلج، کما و مرگ به همراه دارد. سردرد شدید در ناحیه پشت سر اولین علامت خونریزی زیر عنکبوتیه است. کاهش هوشیاری، تغییرات خلق و خو و حساسیت چشم در مقابل نور از دیگر علایم این عارضه هستند. خونریزی زیر عنکبوتیه در زنان شایع تر از مردان است. مطالعات محققان دانشگاه هلسینکی در فنلاند با بررسی سوابق پزشکی ۶۵ هزار و ۵۲۱ شرکت کننده نشان می دهد سیگار زنان را در مقابل خونریزی زیر عنکبوتیه آسیب پذیرتر می کند؛ البته این تاثیر در مورد مردان هم وجود دارد، ولی در زنان شدیدتر است. این مطالعه نشان می دهد زنانی که روزی ۲۱ تا ۳۰ نخ سیگار می کشند، هشت برابر زنان غیر سیگاری در معرض خونریزی زیر عنکبوتیه قرار دارند. علاوه بر سیگار و جنسیت، سبک زندگی و فعالیت بدنی نیز در میزان ابتلا به این خونریزی موثر است. ادامه مطالعات نشان می دهد ترک سیگار احتمال خونریزی زیر عنکبوتیه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . نتایج این تحقیقات در نشریه Stroke منتشر شده است.