در این دو بیمارستان قرار است این ربات های انسان نما بیماران و مراجعه کنندگان را راهنمایی کرده و یا در صورت نیاز پذیرش کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، دو بیمارستان در بلژیک اقدام به استخدام ربات های انسان نما برای پذیرش مراجعه کنندگان و راهنمایی آنها کرده است که بنا بر گزارشات اولین مورد و نمونه از استخدام ربات در نهادهای بیمارستانی است.

نشریه تایم با انتشار این خبر نوشته است که این ربات هاPepperنام دارند و روز دوشنبه در بیمارستانی در شهر «لیژ» رونمایی شده تا کار خود را به عنوان پذیرش گر شروع کند.

بهای این ربات برابر با ۳۰ هزار یورو است و نمونه دیگری از آن در بیمارستان دیگری در شهر «اوستند» به کار گرفته شده است که البته این نمونه دوم فعالیت های بیشتری از جمله راهنمایی مراجعه کنندگان به قسمت های مختلف بیمارستان را نیز عهده دار است.

رباتPepperتوسط شرکت تکنولوژیک مستقر در توکیو به نامSoftBankساخته شده است و در فرانسه به هم به تولید نهایی رسیده و هم در چند فروشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است.

این ربات توسط سازنده خود «مهربان، با محبت و شگفت آور» تلقی شده و بر روی سینه خود از یک تبلت بهره میبرد. این ربات با استفاده از میکروفون ها، دوربین ها و سنسورهای لمسی که بر روی سر و دست خود دارد میتواند به راحتی با انسان تعامل برقرار کند.