فضاپیمای رباتیک کپلر ناسا که سال ۲۰۱۳ باید به دلیل خرابی سخت‌افزاری از کار برکنار می‌شد، با کمک مهندسان جان تازه‌ای یافت و توانست مجددا وظیفه شکار سیاره‌ای خود را با عنوان ماموریت K۲ از سر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از فیزورگ، ناسا به تازگی اعلام کرده که ماموریتK۲توانست در اقدامی پیشگامانه، وجود ۱۰۴ سیاره فراخورشیدی را تایید کند. این یافته‌ها شامل گروهی از چهار سیاره فراخورشیدی در اطراف یک ستاره میزبان است که احتمال وجود سیارات صخره‌ای مشابه زمین در آن‌ها زیاد است.

اگرچه این میزان در برابر بیش از ۲۰۰۰ سیاره کشف شده توسط کپلر بسیار کم است، اما برای ماموریت ثانویهK۲رقم چشمگیری محسوب می‌شود.

تلسکوپ فضایی کپلر در سال‌های ابتدایی ماموریت خود از سه چرخ واکنش برای ثابت نگهداشتن خود در یک مکان در آسمان استفاده می‌کرد. این تلسکوپ با بررسی نوسانات نور ستارگان به شکار سیاراتی می‌پرداخت که از مقابل بیش از ۱۵۰ هزار ستاره در میدان دید آن عبور می‌کردند. اما ناگهان یکی از چرخها از کار افتاد که بدون آن، کپلر نمی‌توانست ثبات خود را حفظ کند.

دانشمندان ناسا به جای کنار گذاشتن این فضاپیما، آن را در ماموریت دیگری موسوم بهK۲به کار گرفتند که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. این ماموریت از نیروی فیزیکی خورشید برای حفظ ثبات کپلر استفاده می‌کند. نور خورشید به عنوان چرخ واکنش مجازی سوم عمل کرده و بطور فیزیکی به صفحات خورشیدی فضاپیما مانند چرخ واکنش سوم فشار وارد می‌کند. این فشار باعثمی‌شود تا تلسکوپ در جای خود باقی بماند اما هر ۸۰ روز یک بار موقعیت خود را تغییر می‌دهد تا نیروهای خورشیدی به محل درست اصابت کنند.

بیشتر سیارات تازه کشف شده توسط کپلر، در نتیجه تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در ماموریت اصلی کپلر هستند. اما ماموریت دوم نیز هرازگاهی اکتشافات مخصوص به خود را دارد. برخی از جالب‌ترین سیارات کشف شده که برخی از آن‌ها سیارات صخره‌ای به اندازه زمین هستند، بدون کمک‌های منحصربفردK۲شناسایی نمی‌شدند.

از آنجایی که ستارگان کوتوله قرمز در سیارات رایج هستند، دانشمندان بر این باورند که ممکن است برای بررسی حیات مناسب باشند. این ستارگان پیر هستند و از این رو، سیارات آن‌ها از وقت کافی برای تکامل برخی از انواع حیات برخوردار بوده‌اند. ماموریتK۲به دانشمندان اجازه داد تا تعداد ستارگان کوتوله قرمز را تا ۲۰ برابر افزایش داده و موارد بیشتری را برای مطالعه در اختیار ستاره‌شناسان قرار دهند.

برای مثال ستاره کوتولهK۲-۷۲که در فاصله ۱۸۱ سال نوری از زمین قرار گرفته، بطور کامل با این توصیف سازگاری دارد. جرم این ستاره نصف خورشید است و درخشش آن نیز بسیار کمتر است. اما از آنجایی که چهار سیاره احتمالا صخره‌ای اطراف آن در فاصله بسیاری نزدیکی گردش می‌کنند، برخی از آن‌ها ممکن است در منطقه قابل سکونت قرار داشته باشند و آب مایع در آن‌ها وجود داشته باشد.

این یافته‌ها در مجلهAstrophysicalمنتشر شده است.