نقشه راه توسعه فناوری و کسب‌ و کار بازیافت انرژی با هدف دستیابی به دانش فنی و توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با بازیافت حرارت در صنایع به شدت انرژی‌بر اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی اشجاری، مدیر فنی طرح تدوین نقشه راه دستیابی به الگوی نوین بهینه‌سازی انرژی و آب  در صنایع، شیوه دستیابی به دانش فنی و توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با بازیافت انرژی در صنایع و توسعه کسب و کار خدمات انرژی در این حوزه را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: اجرای عملی نقشه راه بازیافت انرژی به صورت موردی و پایلوت بر روی واحد احیای مستقیم آهن‌ انجام می‌شود. در چارچوب این طرح فرایند توسعه فناوری نوین بازیافت حرارت، توسعه کسب و کار خدمات انرژی، تدوین نظام حقوقی مناسب برای عملیاتی کردن کسب وکار، جذب سرمایه خارجی برای اجرای طرح و بالاخره توسعه مفهوم «صادرات کارایی انرژی» مورد اعتباربخشی قرار می‌گیرد. اجرای پایلوت به صورتی طراحی شده تا برای سایر صنایع انرژی‌بر همانند صنعت سیمان، ذوب فلزات، نیروگاه، کاشی و سرامیک، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها قابل تعمیم خواهد بود. اشجاری این طرح را رویکرد نوین در مبحث بهینه‌سازی انرژی و آب در کشور خواند و اشاره کرد: طرح توسعه کسب و کار بازیافت انرژی از طریق فعال‌سازی بازار خدمات انرژی و گسترش مفهوم «صادرات کارایی انرژی» و جذب منابع افتصادی خارجی برای توسعه بازار کارایی انرژی یک امر مهم در تحولات بخش انرژی کشور خواهد بود. وی همچنین توضیح داد: در فرایند بازیافت حرارت در واحد احیای مستقیم از طریق کسب و کار خدمات انرژی در نظر است روش جدید کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مبنی بر تبدیل گاز دی اکسید کربن که بعنوان طرح جدید کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بشمار می‌آید، به اجرا درآید که پدیده‌ای نوین در امور مربوط به انرژی – محیط‌زیست بشمار می‌آید. دکتر اشجاری گفت: در این طرح در نظر است توسعه فناوری‌های خاص‌ در زمینه مبدل‌های حرارتی جهت بازیافت حرارت و آب، سیال‌های انتقال‌دهنده حرارت، تبدیل انرژی بازیافت شده و ترکیبات کربنی (منوکسید و دی‌اکسید کربن) به محصولات شیمیایی و همچنین سیستم هماهنگ و کنترل کننده بازیافت انرژی مورد توجه قرار گیرد و فعالیت شرکتهای خدمات انرژی و دانش‌بنیان در این حوزه گسترش پیدا کند. اشجاری دستیابی به شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان را هدف دیگر این طرح پژوهشی عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای طرح پایلوت حاضر به این صورت است که در نهایت شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان بوجود آید. محصول نهایی این شبکه بر اساس اهدافی که در طرح حاضر دنبال می‌شوند، یک فناوری به هم‌پیوسته است که بازیافت انرژی و آب از صنایع بزرگ را که تا کنون توجیه اقتصادی نداشته، توجیه‌پذیر می‌کند؛ به گونه‌ای که امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و آب در کشور فراهم شود. اشجاری دست‌یابی به سیستم بهم پیوسته بازیافت انرژی را  دستاورد اصلی این طرح خواند و گفت: با انجام دادن و توسعه هر قسمت از یک سیستم به هم‌پیوسته از فناوری‌های نوین شکل می‌گیرد. اجزای این سیستم به هم‌پیوسته توسط شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و تجاری‌سازی خواهند شد. با قرار گرفتن محصولات این شرکت‌ها در کنار همدیگر یک سیستم به هم‌پیوسته بازیافت انرژی به دست می‌آید که در اکثر صنایع انرژی‌بر کشور کاربرد خواهد داشت. وی گفت: مهمترین مزیتی که از این سیستم به هم‌پیوسته انتظار می‌رود، بالا بردن توجیه اقتصادی طرح‌های بازیافت انرژی و آب است. طرح‌هایی که تا کنون در داخل کشور، با وجود نیاز مبرم، به دلیل ارزان بودن بهای انرژی چندان مورد استقبال قرار نگرفته‌ و عملیاتی نشده‌اند.