معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: اساتید مشاور پژوهشی در تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه نقش ویژه‌ای دارند

به گزارش خبرگزاری موج، پروفسور محمد نریمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تجلیل از اساتید مشاور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه برای راهنمایی دانشجویان جهت تولید مقاله و شرکت در همایش، مشاوران پژوهشی برای هر گروه انتخاب می‌شوند، گفت: ۳۶ نفر به عنوان اساتید مشاور پژوهشی انتخاب شدند که نقش مشاوره به دانشجویان را بر عهده داشتند. نریمانی با اشاره به مزیت‌های تشویق دانشجویان برای تولید مقاله، گفت: دانشجویان بعد از یادگیری نحوه انجام پژوهش می‌توانند به استاد در تولید مقاله، تالیف کتاب و غیره کمک کنند. قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به تاثیرگذاری اساتید مشاور پژوهشی در تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه تصریح کرد: این حرکت و تشویق دانشجویان برای تولید مقالات قابل تقدیر است. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ تعداد کل مقالات چاپ شده ۴۶۴ مورد بود که این تعداد در سال ۱۳۹۴ به ۶۵۳ مقاله افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ تعداد کل مقالات نسبت به اعضای هیات علمی ۱٫۴۷ بود که در سال ۱۳۹۴ این نسبت به ۱٫۸۸ افزایش پیدا کرد. نریمانی اضافه کرد: تعداد طرح‌های پژوهشی داخلی در دست اجرا و خاتمه یافته از ۱۹۶ مورد در سال ۱۳۹۳ به ۲۵۳ مورد در سال ۱۳۹۴ و تعداد کتاب‌های چاپ شده توسط دانشگاه از پنج مورد به ۱۳ مورد افزایش یافته است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: تعداد اعضای هیات علمی هم از ۳۱۵ نفر در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۸ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده است.