محققین سنگاپوری رباتی را طراحی کرده اند که به صورت هوشمند قادر به ماساژ دادن بیماران است.

به گزارش خبرگزاری موج، محققین دانشگاه فناوری «نانیانگ» سنگاپور، رباتی را طراحی کرده اند که یک دستیار حرفه ای در کنار فیزیوتراپیست ها است.
این ربات «Emma» نام دارد و دارای یک بازو، دوربین سه بعدی برجسته نمایی و نیز حسگر فشار سه بعدی است. حسگر فشار سه بعدی قادر به ارزیابی واکنش بیمار به تغییرات موجود در گرفتگی عضله یا تاندون است. داده های به دست آمده روی یک مانیتور به نمایش در می آیند تا پزشک، روند پیشرفت درمان قسمت های آسیب دیده را بررسی و در صورت نیاز تغییراتی در نوع ماساژ و میزان فشار آن وارد کند. اگر حسگرهای این ربات با توجه به واکنش بدن بیمار به ماساژ متوجه شوند که نیروی زیادی به بدن او وارد می شود، به صورت خودکار فشار وارده روی بدن بیمار را کاهش می دهد.از این ربات می توان برای درمان صدمات ناشی از حوادث ورزشی از قبیل آسیب ناحیه آرنج دست در ورزشکاران تنیس، کمر درد و گرفتگی گردن و شانه ها استفاده کرد. در حال حاضر محققین سنگاپوری به دنبال توسعه این ربات هستند تا نمونه قابل حمل آن را تولید کنند.