ناسا راکت اسپیس ایکس را با باری به وزن دو تن به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، این راکت اسپیس ایکس  که از پایگاه «فلوریدا» آمریکا به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد. در حال حاضر محموله این راکت شامل  مواد غذایی، آذوقه و تجهیزات مربوط به بررسی «دی ان ای» با وزن دو هزار کیلوگرم است.