پروژه Space X موفق شد برای دومین بار موشک فالکون ۹ را بعد از پرتاب آن به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی روی زمین فرود آورد. این موشک تنها چند دقیقه بعد از پرتاب توانست با موفقیت بر روی سکوی Zone ۱ فرود آید.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز دوشنبه راس ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه به وقت تهران پروژهSpace Xایلان ماسک اقدام به پرتاب موشک فالکون ۹ به همراه کپسولDragonبه مقصد ایستگاه بین المللی فضایی کرد.

کپسولDragonدر حال حاضر تنها ابزاری است که میتواند اقدام به حمل محموله از سمت زمین به ایستگاه بین المللی فضایی و بالعکس کند.

این بارSpace Xبه جای فرود آوردن موشک فالکون ۹ بر روی یک شناور در اقیانوس – اقدامی که پیش از این یکبار موفق بود و یکبار با شکست مواجه شده بود – این موشک را بر روی زمین فرود آورد:

اولین بار در دسامبر سال قبل فالکون توانست به شکل موفقیت آمیزی بر روی زمین فرود آید. بعد از آن چند بار تلاشSpace Xبرای فرود این موشک بر روی شناور با شکست مواجه تا آنکه در نهایت در ماه فوریه این فاز پروژ] نیز به شکلی موفقیت آمیز رقم خورد. اکنون برای دومین بار فالکون ۹ با موفقیت روی زمین فرود آمده است.

در میان محموله هایی که این موشک امروز به فضا فرستاد ابزاری به نامInternational Docking Adapterوجود داشت که برای اتصال خودکار فضاپیماها به ایستگاه فضایی بین المللی ااست. تا کنون تنها فضاپیماهای روسی از یک چنین اتصال خودکاری برخوردار بودند و باقی فضا پیماها باید توسط کارکنان ایستگاه عملیات اتصال را انجام میدادند. این آداپتور فصل جدید را در کاوش های فضایی مبتنی بر انسان آغاز می کند.

همچنین از آنجایی که کپسول بعدی کهSpace Xبه فضا میفرستد قرار است شامل انسان نیز باشد، یک چنین آداپتوری برای ایستگاه فضایی بین المللی بسیار ضروری است.