شرکت اپرا امروز خبر داد که مذاکرات این شرکت با کنسرسیوم چینی برای خرید کل دارایی ها و فعالیت های اپرا به قیمت ۱٫۲ میلیارد دلار به شکست رسیده است. در عین حال خبر داده شده که مذاکرات جدیدی با همین گروه برای خرید بخشی از ابزارها و سرویس های اپرا به قیمت ۶۰۰ میلیون دلار در جریان است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس مذاکرات جدید قرار است شرکت اپرا مرورگر دسکتاپ و موبایل خود، اپلیکیشن های بهبود عملکرد و حفظ حریم خصوصی و همچنین ۲۹ درصد از سهام این شرکت در شرکتJV nHorizonرا به این کنسرسیوم چینی که توسط شرکتQihoo ۳۶۰رهبری میشود واگذار کند.

بخش های از اپرا که در این معامله قرار نگرفته است عبارتند ازMediaworks،Opera Apps & GamesوOpera TVو همچنین تعداد ۵۶۰ نفر از کل ۱۶۶۹ کارمند اپرا نیز همچنان تحت اختیار و کنترل اپرا باقی خواهند ماند.

هرچند شناخته شده ترین وجه اپرا مربوط به مرورگر دسکتاپ و موبایل این شرکت است اما به هر حال گویا معامله جدید با چینی ها برای این شرکت نوروژی سودمند و پر منفعت است. در واقع بخش هایی که اپرا اکنون در اختیار خود نگاه داشته است دو سوم از درآمد سال ۲۰۱۵ این شرکت را تامین کرده اند

بر اساس قرار داد جدید همچنان تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۶ «لارس بویلسن» به عنوان مدیر عامل اپرا و شرکت ها و خدمات واگذار شده فعالیت خواهد کرد. بعد از این تاریخ وی هیچ گونه مسوولیتی در خدمات و شرکت های واگذار شده به کنسرسیوم چینی نخواهد داشت و تنها وظیفه خود در برابر شرکت اپرا را انجام میدهد.

قرار داد اولیه این شرکت با کنسرسیوم چینی که رقم ۱٫۲ میلیارد دلار را در بر میگرفت قرار بود تا تاریخ ۱۵ جولای به نتیجه برسد که با توجه به عدم حمایت سرمایه گذاران این قرار داد با شکست مواجه شد. اما قرار داد جدید در تاریخ ۳۱ اکتبر به پایان زمان نتیجه گیری خود میرسد که هر دو طرف میتوانند زمان امضای آن را تا یک ماه تمدید کنند.