سامانه پژوهش کار؛ راهنمای پژوهش و پژوهشگران توسط معاون آموزشی وزارت عتف در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این سامانه با افق توانمندسازی و توان‌افزایی پژوهشی همه کسانی طراحی شده است که کارشان پژوهش یا راهنمایی، داوری یا تجاری‌سازی پژوهش است. پایین بودن کیفیت پژوهش‌ها و رشد افسارگسیخته پژوهش‌های رفع تکلیفی و بداخلاقی‌های علمی، ایرانداک را بر آن داشت که یک سامانه آموزشی و اطلاعاتی برای پژوهش و پژوهشگران راه‌اندازی کند.

محتوای آموزشی این سامانه بر محور سه چالش زیر و با رویکرد «یادگیری چگونگی یادگیری» انجام شد:

چالش نخست: نوشته‌های روش پژوهش، پژوهشگران را با روش‌های پژوهش آشنا می‌کنند، ولی خوب پرسیدن و چگونگی پایش و طرح پرسش‌های خوب را به پژوهشگران یاد نمی‌دهند.

چالش دوم: هر پژوهش و هر پژوهشگر، یگانه است. بنابراین نمی‌توان با یک نسخه، نیازهای آموزشی همه پژوهشگران را برای همه پژوهش‌ها فراهم آورد.

چالش سوم: تغییر در نظام آموزش و پژوهش بسیار زمان‌بر، ولی شروع از پژوهشگر آسان‌تر و زودبازده‌تر است.

آموزه‌های این سامانه در سه بخش «طراحی»، «اجرا» و «ارائه» پژوهش هستند و برای یادگیری بیشتر و بهتر، نمونه‌ها و منابع سودمندی نیز در پایان هر سرفصل آمده است. این سامانه در نشانیresearch. irandoc. ac. irدر دسترس همگان است و برای بهره‌برداری پژوهشگران، استادان راهنما و مشاور، اساتید داور و سردبیران و هیات تحریریه نشریه‌های علمی، راهنمایی‌هایی در گزینه «درباره پژوهش‌کار» در سامانه ارائه شده است. از ویژگی‌های این سامانه، امکان روزآوری آن بر پایه دستاوردهای نوین و همچنین با مشارکت کاربران است.

بی‌گمان گسترش چنین آموزه‌هایی نقشی چشمگیر در تغییر رفتار پژوهشگران و بهبود پژوهش‌ها خواهد داشت. امید که این خدمت کوچک از سوی ایرانداک، زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر در پژوهش و تولید علم سودمند و پیشبرد نظام ملی نوآوری باشد.