آزمونی بین سه گوشی‌ برگزار شد تا مشخص کند کدام یک از این گوشی‌های هوشمند سریع‌تر است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از تک‌تایمز، برای تشخیص اینکه کدام یک از گوشی‌های هوشمند قهرمان آزمون سرعت اندروید می‌شوند، ابتدا هر یک از گوشی‌ها به صورت انفرادی مورد آزمایش قرار گرفتند و پس از آن مستندات هر یک از گوشی ها در کنار سایرین قرار گرفته و ‌همچنین یک زمان‌سنج در پشت صفحه گوشی‌ها قرار گرفت.

اولین آزمون، باز کردن اپلیکیشن‌های مختلف در گوشی‌ها از جمله دوربین و پخش‌کننده موسیقی، اجرای بازی‌های متفاوت، کارهای فوتوشاپی سنگین و سایر اپلیکیشن‌های مربوط به وب بود.

ال‌جی‌G۵این بخش را در مدت(۱:۳۶. ۲۷) شروع کرده و به پایان رساند، در حالی که گلکسیS۷ edgeدر بخش تایم‌لپس عقب افتاد و در زمان(۱:۴۲. ۶۱) به پایان رسید و در نهایت اچ‌تی‌سی‌۱۰ با عقب ماندن در دو اپلیکیشن در(۱:۵۶. ۰۰) به کار خود پایان داد.

در بخش دوم، گوشی‌ها باید اپلیکیشن‌هایی را که در پشت زمینه باقی مانده بودند دوباره اجرا می‌کردند. در اصل این بخش مشخص می‌کرد که کدام یک از گوشی‌های هوشمند می‌توانند بیشترین اپلیکیشن‌ها را در زمان مشابه اجرا کنند بدون اینکه در اجرای آنها تاثیر زیادی داشته باشد.

گوشی‌هایS۷ edgeو اچ‌تی‌سی ۱۰ به سرعت ال جی‌G۵را پشت سر گذاشتند در حالی کهG۵باید برخی از اپلیکیشن‌های خود را دوباره از آغاز اجرا می‌کرد.

در نهایت نتایج این آزمون، گلکسیS۷ edgeرا با مدت زمان ۲:۲۰. ۰۱ به عنوان قهرمان این آزمون شناخت و پس از آن اچ‌تی‌سی ۱۰ با ۲:۲۲. ۱۰ در رده دوم سرعت قرار گرفته و ال‌جی ‌G۵با مدت زمان ۲:۲۴. ۱۱ و قرار گرفتن در رده سوم به کار خود پایان داد.