دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اولین نشست کارگروه شبکه حیوانات آزمایشگاهی این ستاد بر اهمیت نقش تولید ثروت از دانش برای توسعه همه‌جانبه کشور تأکید کرد و تبیین الگوی توسعه‌ای برای حوزه علوم و فناوری‌های حیوانات آزمایشگاهی در کشور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر علی حمیدیه در این نشست  با اشاره به سرمایه‌گذاری قابل توجه کشور در چند سال گذشته در حوزه آموزش، بر اهمیت انجام تحقیقات پژوهشی و تولید محصولات مرتبط در این زمینه تأکید و تصریح کرد: به همین منظور از تمام متخصصین علوم پایه و بالینی در سطح ملی دعوت به عمل آمده است تا با همکاری و استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت رفع مشکلات این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شود. وی با اشاره به دستیابی کشور به علوم پایه سلول‌های بنیادی، بر سرمایه‌گذاری مناسب در جهت تولید محصولات سلولی و تجاری سازی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: جهت رسیدن به فناوری جدید لازم است کشور به سمت علوم همگرا حرکت کند و شبکه حیوانات آزمایشگاهی دارای نقشی تعیین کننده در این راستا است. سید محمد مسیحا هاشمی، دبیر کارگروه‌های علمی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مختلف در ستاد به ارائه توضیحاتی در مورد اهداف تشکیل کارگروه‌های تخصصی و وظایف آنها پرداخت و بر دعوت از اساتید مختلف علوم پایه و بالینی و رصد و بررسی آخرین یافته‌ها در این حوزه تأکید کرد. وی همچنین به بحث در مورد تعیین اولویت‌ها جهت تمرکز و حمایت در جهت پژوهش، فناوری و تجاری سازی محصولات مبتنی بر سلول‌های بنیادی پرداخت و به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سیاستگذاری و رفع موانع موجود در حوزه مربوطه اشاره کرد. بر اساس این گزارش، اولین جلسه کارگروه شبکه حیوانات آزمایشگاهی (شحا) با حضور امیر علی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی به همراه معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و رؤسای دانشکده‌های دامپزشکی کشور در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.