سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اخباری مبنی بر این‌که حکم دیوان عدالت اداری لغو سرپرستی وی در این دانشگاه بوده است، افزود: حکم دیوان عدالت اداری لغو سرپرستی نبوده، بلکه براساس این حکم فرایند انتصاب رییس جدید برای دانشگاه جامع علمی کاربردی متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر محمدحسین امید در نشست خبری که عصر امروز در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد، با اشاره به شکایت رییس سابق این دانشگاه از وزارت علوم گفت:‌ موضوع پیش آمده بحثی بین وزیر علوم و رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی است که معاون حقوقی وپارلمانی وزیر علوم به شکایت رییس سابق دانشگاه در مصاحبه‌ای پاسخ داد. وی با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری ابقای رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دانشگاه و تغییر وضعیت موجود نیست، افزود:‌ حکم دیوان عدالت اداری توقف فرایند انتخاب رییس برای دانشگاه جامع علمی کاربردی است. انتصاب رییس دانشگاه منوط به بررسی دیوان عدالت اداری است، از طرف دیگر انتصاب رییس دانشگاه‌ها مراحلی دارد که باید طی شود. ابتدا رییس پیشنهادی دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود و سپس در کارگروهی که در این شورا قراردارد، مورد بررسی قرار می ‌گیرد و چنانچه با فرد پیشنهاد شده موافق بودند، رییس منصوب می‌شود. در حال حاضر حکم دیوان عدالت اداری توقف این فرایند است. سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه حکم سرپرستی به حیات خود ادامه دارد، افزود: من همچنان به فعالیت خود به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه می‌دهم و حکم دیوان عدالت اداری ربطی به موضوع سرپرستی و تغییر وضع موجود ندارد. دکتر امید با بیان این که ادعای رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در عزل وی به دلیل مقابله با تخلفات مالی در این دانشگاه بوده است، توضیح داد: وزیر علوم و معاون پارلمانی وزیر علوم باید به این ادعا پاسخ دهند. وی با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری هنوز به وزارت علوم ابلاغ نشده است، گفت: رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی حکم مذکور را رسانه‌ای کرده است و وزارت علوم به صورت غیررسمی از محتوای حکم باخبر شده است و زمانی که حکم به صورت رسمی به وزارت علوم ابلاغ شود، این وزارتخانه پاسخ خواهد داد. سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی در مورد اخباری مبنی بر اینکه عزل رییس سابق این دانشگاه بدون اطلاع صورت گرفته است، توضیح داد:‌ من شخصا اطلاع دارم که عزل ایشان بدون اطلاع خودشان نبوده است و ایشان از این موضوع با خبر بوده‌اند. بر اساس این گزارش، محمد اخباری رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها به شکایت خود از وزارت علوم به دیوان عدالت اداری اشاره و ادعا کرده بود رای این دیوان ابقای اخباری در دانشگاه جامع علمی کاربردی و ابطال سرپرستی محمدحسین امید در این دانشگاه است.