سلول های پلی کریستال همانطور که از پیشوند اسمش معلوم است از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شوند بر عکس مونو کریستال ها که از یک کریستال سیلیس ساخته می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، پنل های مونو کریستال از سلول های مونو کریستال ساخته شده اند. سلول های مونو کریستال هم همانطور که از پیشوند اسمش پیداست از یک کریستال سیلیس برای ساخت سلول استفاده می کنیم. قطعات سیلیکونی بزرگ را به قطعات کوچک تر برش می دهیم که به آنها ویفر یا دیسک می گوییم. اندازه این ویفرها معمولاً ۰٫۲ تا ۰٫۴ میلیمتر است که در ساخت سلول استفاده می شود. اگر تعدادی از این سلول ها مونو کریستال را کنار هم قرار دهیم و هادی ها را بین انها قرار دهیم یک پنل مونو کریستال ساخته می شود . سلول های مونوکریستال بدلیل ساختار یکپارچه و یک تکه از اندازه کوچکتر و همچنین راندمان بالاتری (بین ۱۵ تا ۲۰ درصد) نسبت به سلول های پلی کریستال (بین ۱۲ تا ۱۶ درصد) بهره مند می شوند، ولی قیمت آنها نسبتاً بیشتر از پلی کریستال هاست. از این سلول در مکان هایی که محدودیت فضا دارند استفاده می شود. پنل های پلی کریستال از سلول ها پلی کریستال ساخته می شوند . سلول های پلی کریستال همان طور که از پیشوند اسمش معلوم است از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شوند بر عکس مونو کریستال ها که از یک کریستال سیلیس ساخته می شوند. تفاوت کاربردی اینها با مونوکریستال ها در اندازه، راندمان و قیمت آنهاست. البته برای در مناطق خیلی گرمسیر شاید استفاده از پنلهای پلی کریستال مناسب تر باشد چون سطح آنها روشنتر است و حرارت کمتری را از انرژی خورشید جذب می کنند. به همین دلیل میزان افزایش مقاومت الکتریکی سیستم در اثر گرمتر شدن نیز کمتر بوده در نتیجه افت توان نیز کمتر می باشد . بازده این پنل ها بین ۱۳ تا ۱۶ درصد می باشد.