سیاره ای که با نام Kepler - ۱۶۴۷b شناسایی و نام گذاری شده است اخیرا توسط دانشمندان ناسا کشف شده و به بزرگی سیاره مشتری است با این تفاوت که از دو خورشید گرما می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیاره هایی که به دور دو ستاره یا خورشید می گردند موضوع چندان جدیدی نیست و دانشمندان این گونه از سیارات را از سال ۱۹۹۳ شناسایی کرده و در مورد آنها تحقیقات می کنند. اما تا کنون هیچ سیاره ای به بزرگیKepler - ۱۶۴۷bک همزمان به دور دو ستاره بچرخد دیده نشده بود.

دانشمندان ناسا موفق شده اند این سیاره را که گفته میشود به بزرگی سیاره مشتری است با استفاده از تلسکوپ کپلر شناسایی کنند. این غول بزرگ گازی ۴٫۴ میلیارد سال عمر دارد و در مداری به طول ۱۱۰۷ روز به دور دو ستاره خود میچرخد. البته مدار گردشی این سیاره هنوز بسیار کوتاه تر از سیاره مشتری است که ۱۲ سال گردش آن به دور خورشید به طول می انجامد.

بدون هیچ تعجبی، دانشمندان شک دارند که اساسا بر روی این سیاره هیچ حیاتی وجود داشته باشد و البته این احتمال وجود دارد که یک قمر به دور آن بچرخد. هرچند شانس پیدا کردن سیاره ای که به اندازه زمین قابل سکونت باشد بسیار اندک است، اما اکنون دانشمندان ناسا در جست و جوی خود برای یک چنین سیاره ای به پیچیدگی ها و عجایب جالب توجهی مانند این نیز برخورد میکنند.