یک متخصص مغزو اعصاب گفت: بهتر است خود را در معرض اشعه ی مستقیم وای فای و هیچ اشعه ی دیگری قرار ندهیم.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام هجرانی متخصص مغزواعصاب؛ درباره ی تاثیر وای فای برسیستم عصبی گفت: وای فای اثرات مخرب جدی ندارد و وقتی تکنولوژی جدید وارد زندگی انسان ها می شود تا حدودی امنیت آن اندازه گیری شده است.وی ادامه داد: ولی گمان های زیادی مبنی بر اثرات مخرب وای فای و اشعه ی دیگری بر سیستم عصبی و مغز انسان وجود دارد و توصیه می شود خودمان را در معرض وای فای و سایر اشعات قرار ندهیم.هجرانی ضمن تاکید بر این موضوع که دانش بشر هنوز اثرات مخرب وای فای را کشف نکرده است و این موضوع تنها در حد فرضیه است توضیح داد: با این حال ما باید جانب احتیاط را رعایت کرده و خود را در معرض اشعه ی وای فای وهیچ اشعه ی دیگری قرار ندهیم چرا که احتمالات زیادی مبنی بر مضر بودن وای فای و سایر اشعات برای بدن و سیستم عصبی انسان وجود دارد.
بهرام هجرانی در پایان توصیه کرد: بهتر از از هندزفری برای صحبت با گوشی همراه استفاده کنیم و خود را به طور مستقیم در معرض اشعه ی گوشی همراه، تلویزیون و سایر اشعات قرار ندهیم.