محققان طی انجام تحقیقات جدید موفق به ترسیم سیستم بویایی انسان و ارتقای آن در موش ها شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان در این پژوهش جدید موفق شدند تا با مهندسی ژنتیک موش‌ها آنها را قادر سازند تا مواد شیمیایی و بوهای خاص را شناسایی کنند.

محققان در کالج هانتر در نیویورک با تزریق ژن بویایی انسان به دی‌. ان‌. ای موشها موفق به ارتقا حس بویایی آنها شدند. به گفته آنها هدف از انجام این پژوهش درک چگونگی عملکرد سیستم بویایی انسان است.

انسانها در حدود ۳۵۰ ژن دارند که به گیرنده های بو اختصاص داده شده و هر گیرنده به یک مواد شیمیایی خاص در هوا متصل شده و آن ماده شیمیایی را به عنوان یک عطر و بو در مغز شناسایی می‌کند.موش‌ها با داشتن بیش از ۱۲۰۰ ژن گیرنده بو، به طور طبیعی حس بویایی بسیار قوی تری نسبت به انسان دارند ولی قوه تفکیک بوها را ندارند.

موش‌هایی که در این پژوهش اصلاح ژنتیکی شدند، نسبت به عموزاده‌های خود نسبت به یک ماده شیمیایی نعناع مانند به نامOR۱A۱صد برابر حساستر بودند.

کاربرد عملی کوتاه مدت این تحقیق، ایجاد موش‌های حساس به مواد شیمیایی است که قند خون پایین، انواع سرطان و یا حتی مواد شیمیایی مورد استفاده در دستگاه های انفجاری را مانند سگ‌ها شناسایی می‌کنند.در دراز مدت نیز این روش می‌تواند برای ساخت یک تراشه بر روی یک بینی مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد که عطرهای مصنوعی و یا مواد شیمیایی خطرناک را شناسایی می‌کند.

این پژوهش، در مجلهCell Reportsمنتشر شده است.