محققان دانشگاه الزهرا با همکاری محققانی از مالزی با ارزیابی توانایی نانو ذرات اکسید روی برای جایگزینی آنتی‌بیوتیک‌ها، دریافتند که افزایش مقدار آهن، خواص آنتی باکتریال این نانو ذرات افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، فعالیت‌های آنتی باکتریال به ترکیباتی نسبت داده می‌شود که قادر هستند به ‌صورت موضعی موجب مرگ باکتری‌ها شوند و یا رشد آنها را متوقف کنند بدون آن که برای بافت‌های اطراف مشکلی ایجاد کنند. مواد آنتی باکتریال در مواردی به ‌عنوان داروهای آنتی‌بیوتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی از سوی دیگر مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در فرایند درمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشف آنتی‌بیوتیک‌های جدید منجر به افزایش چشمگیر مقاومت باکتریایی شده ‌است، از این ‌رو نیاز به رویکردهای نوآورانه برای مبارزه با عفونت‌های باکتریایی احساس می‌شود. دکتر نادیا محمودی خطیر با بررسی خواص آنتی باکتریال نانو ذرات اکسید روی/آهن پروژه تحقیقاتی در این زمینه را در دانشگاه الزهرا اجرایی کرد. وی با بیان این که در این پژوهش نانو ذرات اکسید روی/آهن با روشی ساده سنتز شدند، گفت: این نانو ذرات دارای کیفیت و خلوص بالایی هستند و اندازه‌ آنها تقریبا یکسان است. این امر موجب شد تا تأثیر آنتی باکتریال این نانو ذرات بیشتر نمود پیدا کند و کارایی آنها بهبود یابد. این محقق در خصوص نحوه‌ تأثیر این نانو ذرات بر میکروب‌ها توضیح داد: بالا بودن نسبت سطح به حجم نانو ذرات سبب می‌شود یون‌ها با سهولت بیشتری منتشر شوند. یون‌های منتشر شده دیواره و غشای سلولی میکروب‌ها را سست می‌کنند و این به معنی مرگ زودرس آنها خواهد بود. مجری طرح با تاکید بر این که در این تحقیق از روش سل-ژل جهت سنتز نانوذرات اکسید روی/آهن استفاده شد، خاطرنشان کرد: پس از سنتز نانو ذرات، ابعاد و ریزساختار آنها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تأثیر مقادیر متفاوت داپت آهن (۱، ۳ و ۵ درصد) بر روی خواص آنتی باکتریال نانوذرات اکسید روی/آهن ارزیابی شد. وی به بیان نتایج به دست آمده اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس نتایج به ‌دست‌ آمده، حضور اتم آهن در مقادیر کمتر از ۵ درصد تأثیر خاصی بر خواص آنتی باکتریال نانو ذرات نداشته است و با افزایش مقدار آهن به بالای ۵ درصد خواص آنتی باکتریال نانو ذرات به‌ تدریج افزایش پیدا کرده است. به گفته مجری طرح، از این نانوذرات می‌توان در رنگ‌آمیزی محیط‌های بیمارستانی و یا تولید ظروف و تجهیزات استریل نیز استفاده کرد. این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر نادیا محمودی خطیر محقق دوره پسادکترای دانشگاه الزهرا، دکتر ابوالقاسم اکبری عضو هیأت علمی دانشگاه یو ام پی مالزی و دکتر علی خرسند زاک عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اسفراین و همکاری دو محقق از مالزی است و نتایج این کار در مجله‌ Journal of Sol-Gel Science and Technology به چاپ رسید.