محققان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز برای نخستین بار موفق به کشف شواهدی از ابرهای آبدار در یک کوتوله قهوه‌ای در خارج از منظومه شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پاپیولارساینس، رصدهای تازه از جسمWISE ۰۸۵۵در فاصله ۷٫۲ سال نوری از زمین نشان داده که این ستاره ناکام از ابرهای آبدار یا یخ آب در جو خود برخوردار است.

این جسم حدود پنج برابر سیاره مشتری است که آن را به یک کوتوله قهوه‌ای تبدیل کرده است. این اجسام بسیار بزرگتر از آن هستند که سیاره خوانده شوند و از سوی دیگر، جرم آن‌ها برای ایجاد واکنش همجوشی داخلی که نیروی ستارگان را تامین می‌کند هم بسیار کم است.

این جسم در سال ۲۰۱۴ با استفاده از داده‌های فضاپیمای وایز ناسا کشف شد. مقاله‌ای که بعدها منتشر شد، شواهدی از ابرهای آبدار را بر اساس داده‌های فوتومتریک محدودی در جو این کوتوله قهوه‌ای آشکار کرد.

در تحقیق جدید، ستاره‌شناسان از تلسکوپ جمینی شمالی در هاوایی برای ۱۳ شب به منظور بررسی این کوتوله قهوه‌ای استفاده کردند. این تلسکوپ بر روی بلندترین کوهستان هاوایی یعنی موناکی واقع شده که به دلیل ارتفاع بسیار بلندش از کمترین میزان بخار آب برخوردار است و از این رو هیچ تداخل آبی با رصدهای تلسکوپ ایجاد نمی‌کند.

این رصدها به ستاره‌شناسان اجازه داد تا نخستین سنجش طیف‌نمای خود را ازWISE ۰۸۵۵انجام دهند. آن‌ها موفق به کشف بخار آب در جو این کوتوله شدند و همچنین دمای آن را در حدود منفی ۲۳ درجه سانتیگراد تایید کردند. برای مقایسه بهتر است بدانید که دمای ابرهای بالایی سیاره مشتری حدود منفی ۱۴۳ درجه سلسیوس است.

این جسم تقریبا پنج برابر کم رنگتر از همه اجسام مشاهده شده با طیف‌سنج‌های زمینی در این طول موج است. ظاهر کلیWISE ۰۸۵۵بویژه از نظر ویژگی‌های جاذب آب موجود در جو، شبیه سیاره مشتری است. البته در این میان تفاوت‌هایی هم وجود دارد که از آن میان می‌تواند به ماده فسفین(ترکیب فسفر و هیدروژن) اشاره کرد که در سیاره مشتری به وفور وجود داشته اما این کوتوله قهوه ای فاقد آن است. به گفته محققان، این مساله نشان می‌دهد که جو مشتری بسیار آشفته‌تر ازWISE ۰۸۵۵باشد.

یافته‌های اخیر در مجلهAstrophysicalمنتشر شده است.