نتیجه یک تحقیق تایید می کند که استاتین ها می توانند خطر مرگ ناشی از چهار نوع از شایع ترین سرطان ها را به اندازه قابل توجهی کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از ایندیپندنت، محققان متوجه شده اند که شمار مرگ و میر بیماران سرطانی که کلسترول بالایی دارند، به دنبال درمان با داروهای کاهش دهنده کلسترول به اندازه قابل توجهی کاهش می یابد. یک مطالعه نشان داده است که خطر مرگ ناشی از سرطان های سینه، پروستات، روده و ریه در افراد مبتلا به کلسترول بالا به ترتیب ۴۳ درصد، ۴۷ درصد، ۳۰ درصد و ۲۲ درصد کاهش دارد. در این مطالعه، سوابق بهداشتی نزدیک به یک میلیون بیمار سرطانی در بیمارستان های انگلیس در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۰۰ تا مارس ۲۰۱۳ بررسی شد. سپس این داده ها با آمار مرگ و میر ناشی از اداره ملی آمار انگلیس مقایسه شد. یافته های این مطالعه تاییدی است بر تحقیقات قبلی که نشان می دهد استاتین ها از بیماران سرطانی محافظت می کنند. محققان گفتند، این آزمایش ها نشان می دهند که مسدود کردن هورمون استروژن --که کلسترول بالا از طریق استاتین ها باعث بروز آن می شود-- می تواند رشد سرطان را به اندازه چشمگیری آهسته کند. محققان در پرتو یافته های این مطالعه، خواستار انجام مطالعات بیشتر در زمینه داروهای کاهش دهنده کلسترول شدند.