بزرگترین حوزه آب گرم دنیا حالا داغ تر از هر زمان دیگری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بخشی از آبهای آزاد جهان در حد فاصل اقیانوس هند تا اقیانوس آرام که تحت عنوان «استخر آب گرم هند – پاسفیک» شناخته می شود به واسطه عوامل مختلفی با افزایش دمای قابل توجهی همراه شده است.

دانشمندان هشدار می دهند که آلاینده های ناشی از افزایش حجم گازهای گلخانه ای در زمین موجب شده تا وسعت و دمای این استخر عظیم بیشتر از گذشته شود.

این استخر حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول و ۲۵۰۰ کیلومتر عرض دارد. تعریفی که برای این منطقه بزرگ آبی دنیا ارایه شده این است: حوزه آبی عظیمی با متوسط دمای ۲۸ درجه سانتیگراد. اما حالا در برخی نقاط شاهد افزایش دما تا ۳۰ درجه هم هستیم.

دانشمندان اعلام کرده اند که همزمان با گرمتر شدن آب، وسعت این منطقه نیز افزایش می یابد تا جایی که اکنون مشخص شده این استخر آب گرم طی سالهای اخیر بیشترین میزان افزایش سطح آب را داشته است.

در نتیجه این فرآیند، پنج جزیره کوچک واقع در اقیانوس آرام جنوبی ناپدید شده و شش مورد دیگر نیز به واسطه امواج خروشان اقیانوس تا حد زیادی نابود شده اند.

از آن گذشته این روند افزایشی دما تأثیر منفی بر جریانات آب و هوایی کشورهای مناطق اطراف گذاشته است تا جایی که آنها در مقایسه با سالهای گذشته توفانهای دریایی بیشتری را متحمل می شوند.

تحقیقات اخیر دانشمندان در ژورنالScience Advancesمنتشر شده نشان می دهد استخر آب گرم زمین بیشترین بارشها را در خود دارد. همچنین بخش مهم این استخر در قسمت اقیانوس هند در مقایسه با بخش مربوط به اقیانوس آرام گسترش بیشتری یافته است که این یعنی افزایش بارشها در غرب اقیانوس هند.