چین در زمره معدود کشورهایی قرار گرفت که قادر به سوخت رسانی مجدد ماهواره ها در فضا است.

به گزارش خبر گزاری موج، سامانه فضایی Tianyuan-۱ چین موفق به باز سوخت رسانی حداقل یک ماهواره در مدار زمین شد. این در حالی است که مقامات چینی در مورد چگونگی فرایند آن توضیحی را ارائه نکرده اند. چیزی که کاملا مشخص است، توانایی سوخت گیری مجدد ماهواه ها توسط صنعت فضایی چین است که می تواند منجر به طولانی تر شدن عمر ماموریت ماهواره ها در فضا شود. سامانه سوخت رسانی مجدد ماهواره ها در فضا یک فناوری پیچیده محسوب می شود که توسط فضاپیمای توربوتیک (torobotic) امکان پذیر است. این فناوری در حوزه صنعت هوا و فضای کشورها از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و دسترسی به آن می تواند هزینه های کاوش در فضا را برای آنها به شدت کاهش دهد. اکنون چین با بدست آوردن این دستاورد چشمگیر، رقییب جدی تری نسبت به گذشته برای کشورهای آمریکا و روسیه به حساب می آید.