معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه وام مکانیزم خوبی برای تامین سرمایه شرکت های دانش بنیان نوپا نیست، گفت: بعد از اینکه شرکتها توانستند روی پای خود بایستند می توانند وام بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، سورنا ستاری امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری و سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: به دلیل اینکه طرح ها و ایده های شرکت های دانش بنیان ممکن است به نتیجه نرسد نمی توان با مکانیزم وام راه به جایی برد. وی افزود: بعد ازا ینکه شرکتها توانستند روی پای خود بایستند و محصولی را به تولید برسانند می توانند وام دریافت کنند تا بازپرداخت آن به راحتی صورت گیرد. ستاری با بیان اینکه راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه می تواند از طرح های دانش بنیان حمایت کنند بلکه به نتیجه برسند، افزود: راه اندازی این صندوق ها در جهت ایجاد زیست بوم کارآفرینی است که باید عدد قابل توجهی از تامین سرمایه این شرکت ها را به سمت سرمایه گذاری جسورانه ببریم. وی بیان کرد: معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در دو سال گذشته سعی کرده است با اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، این زیست بوم را فراهم کند اما باید بخشی از آن از طریق مردم انجام شود که صندوق های جسورانه هم به نوعی شرایط به نتیجه رساندن طرح ها را فراهم می آورد.