محققان در مطالعه بر روی موش ها موفق شدند که با استفاده از یک تغییر ژنتیکی، خاطرات ناخوشایند را در موش ها پاک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان در مطالعه بر روی موش ها موفق شدند که با استفاده از یک تغییر ژنتیکی، خاطرات ناخوشایند را در موش ها پاک کنند. محققان بلژیکی و آلمانی در این تحقیق که در مجله Biological Psychiatry منتشر شده است نشان داده اند زمانی که یک ژن خاص از فعالیت می افتد برخی خاطرات نیز پاک می شوند. زوال عقل، تصادفات و یا وقایع آسیب زا می تواند باعث شوند که برخی از خاطراتی را که قبل از جراحت و یا شروع بیماری شکل گرفته اند، از دست بدهیم. اکنون محققان نشان داده اند که برخی از خاطرات را نیز می توان با از فعالیت انداختن یک ژن خاص پاک کرد. محققان در این مطالعه از موش هایی استفاده کردند که از لحاظ ژنتیکی به گونه ای اصلاح شده بودند که دارای ژن neuroplastin باشند. این ژن که تنها چند گروه در جهان آن را بررسی می کنند برای انعطاف پذیری مغز بسیار مهم است. در انسان ها تغییرات در تنظیم ژن neuroplastin به تازگی با افزایش توانایی های فکری و شیزوفرنی ارتباط داده شده است. محققان در این مطالعه به موش ها آموزش دادند تا به محض روشن شدن لامپ از یک طرف جعبه به طرف دیگر برود. این رویه آموزش را آموزش تداعی شده می نامند. محققان بعد از شرطی کردن موش ها، ژن neuroplastin را از فعالیت انداختند و مشاهده کردند که این موش ها دیگر قادر به انجام این کار نبودند. اما سایر موش ها که ژن neuroplastin در آنها از فعالیت نیفتاده بود این کار فراگرفته شده را به خوبی انجام می دادند. محققان متوجه شدند که از فعالیت انداختن ژن neuroplastin در ارتباطات میان سلول های مغزی آنها اختلال ایجاد می کند و بر رفتار موش ها تاثیر می گذارد. با این حال محققان متذکر شدند که این یک تحقیق پایه است و برای نشان دادن اینکه آیا neuroplastin در سایر اشکال یادگیری نیز نقش دارد، به تحقیقات بیشتری نیاز است.