نشریه ساینس گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد لایه ازن در مسیر ترمیم و بازگشت به حالت اولیه خود قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، در دهه۸۰ میلادی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که استفاده از ترکیبی موسوم بهCFCدر صنایع مختلف به بزرگتر شدن حفره لایه ازن منجر می شود. از این ترکیب در گاز یخچال ها و همچنین فرایند خشک کردن محصولات مختلف استفاده می شود.

تحقیقاتی که در سال ها قبل درخصوص لایه ازن انجام شد نشان می داد که به واسطه استفاده گسترده از چنین ترکیباتی، ساختار این لایه در منطقه قطب جنوب در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. حالا اما به واسطه ممنوعیتی که در استفاده از این ترکیبات خطرناک وضع شده دانشمندان خبر خوشحال کننده ای دارند: لایه ازن در نواحی تخریب شده آن در مسیر ترمیم قرار دارد.

تحقیقات نشان می دهد در دهه های قبل و به واسطه استفاده بی رویه از این ترکیب خطرناک، حفره های فصلی در لایه ازن منطقه قطب جنوب ایجاد می شده است اما حالا خبر می رسد که این حفره در حال ترمیم است.

لایه ازن به عنوان سپر زمین در برابر نور ماورای بنفش خورشید عمل می کند و زمانی که در نقطه ای از آن شکافی ایجاد می شود، ساکنان منطقه ای که در زیر این حفره قرار دارند در معرض سطوح بالایی از این پرتوها قرار می گیرند و این یعنی به خطر افتادن سلامتی و ابتلا به بیماری هایی نظیر سرطان.

مطالعات پزشکی نشان می دهد که اگر روند تخریب شدن ازن ادامه پیدا کند، سالانه تا بیش از دو میلیون مورد جدید بر شمار مبتلایان به سرطان پوست افزوده می شود.

اکنون تیمی از دانشمندان کشورهای مختلف جهان مطالعه ای را به سرانجام رسانده اند که نشان می دهد روند تخریب لایه ازن بر فراز قطب جنوب متوقف شده و گذشته از آن تخریب صورت گرفته در حال ترمیم است.

این مطالعه که به سرپرستی دانشگاهMITانجام شده بازه زمانی ۱۵ ساله ای را دربرمی گیرد(۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵). بر این اساس مشخص شده که بزرگی حفره لایه ازن چهار میلیون کیلومتر مربع کوچکتر شده است.