کاربران یک شبکه اجتماعی امکان استفاده از ترجمه خودکار پیام ها به زبان های مورد نظرشان را پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، فیس بوک در اقدامی بی سابقه این امکان را به کاربرانش داده تا از این پس و بر اساس تنظیمات شخصی که در صفحه خود انجام می دهند از نسخه ترجمه شده پیام ها بهره مند شوند.

این نوآوری با استفاده از یک ابزار ترجمه ارائه شده که پیام های مختلف را به زبان های گوناگون ترجمه می کند.

فیس بوک با آگاهی از این واقعیت که بیش از ۱.۵ میلیارد کاربرش در سراسر جهان به زبانی جز انگلیسی صحبت می کنند تصمیم گرفته که این قابلیت جدید را در این شبکه اجتماعی توسعه دهد.

نکته جالب توجه اینجاست که فیس بوک به جز تنظیماتی که کاربر در صفحه اختصاصی اش انجام داده، به زبانی که وی به طور مرتب از آن در پست هایش استفاده می کند نیز توجه می کند تا بر اساس آن، زبان مقصد را به عنوان زبان ترجمه انتخاب کند.