معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون حدود ۸۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) کشور در دست ۲۰ درصد از جمعیت متمرکز است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی براری روز شنبه در دیدار با استاندار اردبیل گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست ساکنان استان های بزرگی مانند تهران است که این امر توسط شرکت های کوچکی تحقق یافته که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کنند. وی افزود: اقتصاد ایران پویا بوده و جزء جذاب ترین اقتصادهاست چرا که زیرساخت، نیروی انسانی و بازار به عنوان سه رکن اساسی وجود دارد اما به طور متوازن توزیع و مورد بهره برداری قرار نگرفته است. معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: در چنین شرایطی نباید دانش آموختگان سربار جامعه باشند بلکه باید کارآفرین باشند و این امر باید در دانشگاه محقق شود چرا که دانشجو کمترین فشار مالی و روانی را به دوش می کشد. او اضافه کرد: دانشجویان باید خلاق تربیت شده و در همان محیط دانشگاه به دنبال ایجاد کسب و کار باشند و بجای افزایش تعداد دانش آموختگان باید به دنبال افزایش شرکت های دانش بنیان باشیم. براری عنوان کرد: برخی شرکت های دانش بنیان با چند نیروی انسانی محدود برابر بودجه سالانه یک استان درآمد دارند و استان مستعدی مانند اردبیل نیز باید به این حوزه ورود کند. او ادامه داد: صنعت عسل توانسته به رونق اقتصادی اردبیل و کشور کمک کند اما زیرساخت های آی. سی. تی.(فناوری اطلاعات و ارتباطات) نیز مهیاست و می توان نسبت به ایجاد شرکت های دانش بنیان در این استان نیز به طور جدی اقدام کرد. معاون دولت، مجلس و استان ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: اندازه بازار کشور از ۲۱۰ هزار به ۳۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده که باید به سه برابر برسد و در این میان سهم استان اردبیل باید ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال باشد.