ناسا موفق به رصد شفق قطبی در بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تلسکوپ فضایی «هابل» ناسا زمانی که در حال رصد کردن چگونگی تاثیر بادهای خورشیدی بر شفق های قطبی در بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی؛ یعنی مشتری بود، توانست تصویری زیبا و منحصر به فردی را از این پدیده نجومی شکار کند. این شفق قطبی روی قطب شمال سیاره مشتری نمایان شده بود. در حقیقت پدیدار شدن شفق های قطبی در سیارات دیگر به دلیل تعامل ذرات دارای بار الکتریکی بالا با جو است که فرایند شکل گرفتن آن در سایر سیارات شبیه به زمین است.